NCS Regler

Generelt
Turneringen arrangeres etter NIHFs kampreglement for klassen U15. Det benyttes bonussystem for bruk av to keepere. Utenlandske lag bør spesielt merke seg noen regler, som ikke nødvendigvis er de samme utenfor Norge: – Spille berettiget i klassen U15 er for sesongen 2022/23 spillere født i 2008, og det kan også delta yngre spillere født 2009 eller 2010.

Policy straff
Spillere som for 2. gang i samme kamp blir utvist for hvilken som helst av følgende 10 forseelser, nektes å delta i resten av kampen det gjelder:

Boarding, charging, krysstakling, albuetakling,
knetakling, roughing, clipping, takling bakfra, sen takling og
takling mot hodet.

Spilleren det gjelder forlater kampen og en annen spiller soner den aktuelle tominutters utvisningen.

Rangering i innledende gruppespill
Det benyttes bonussystem for bruk av to keepere. Laget gir før kampen beskjed til protokollfører om at man ønsker å gå for det ekstra poenget, og beskjeden formidles til begge lag. Dersom lagets intensjon oppfylles gis laget et ekstrapoeng i tillegg til det eller de poeng laget har kvalifisert seg for gjennom kampens resultat
Det angis 2 poeng for vunnet kamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng ved tap. I tillegg kan man få 1 keeper poeng.
Deretter står det om rangering.
Plassering bestemmes av poengtallet. Står 2 eller flere lag likt, gjelder følgende:

  1. Total målforskjell.
  2. Flest skårede mål.
  3. Innbyrdes oppgjør.
  4. Står tre eller flere lag likt teller målforskjellen i de innbyrdes oppgjørene mellom lagene.
  5. Loddtrekning

Ved uavgjort i plasserings-spillet
I alle søndagens kamper skal det kåres en vinner, og ved uavgjort etter ordinær tid gjelder følgende, jfr kampreglementet § 6-2:

  1. Det spilles sudden death inntil maksimalt 5 minutter med 4 utespillere på hvert lag.
  2. Ved uavgjort også etter 5 minutter sudden death, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse best av 3 straffer, jr ellers kampreglementet § 6-3.

Evt. etterbehandling av disiplinære saker
Våre dommerkontakter har avtalt med rette vedkommende i Norges ishockeyforbund at de kan ringe ham for rask straffeutmåling i tilfelle av matchstraff.
Ved  matchstraff må den aktuelle spiller stå over alle kamper inntil forbundet har behandlet saken, men det vil forbundet altså eventuelt kunne gjøre under turneringens gang, slik at den spilleren det gjelder eventuelt kan komme på is igjen senere under turneringen.
Ved situasjoner, evt. utenfor isen, som evt kan tilsi disiplinærreaksjoner mot spillere eller lag, vil dette bli behandlet i et tremannsutvalg nedsatt av arrangøren med en fra turneringsledelsen, en av dommerkontaktene og en med spillererfaring.